Skip to main content

Fantastisk dag i Kirkenes. Leveranse av den første av tre CAP-X strukturer og tildeling av kontrakt for ytterligere én markeres med planting av Equinor-flagget i Kirkenes.

CCB Subsea ble tidligere i 2019 tildelt kontrakt fra Equinor for fabrikasjon og klargjøring av Cap-X-strukturer for boreoperasjoner.  Arbeidet utføres i Kirkenes i samarbeid med Kimek.  Kontrakten er en større EPC-kontrakt (ingeniørtjenester, innkjøp og konstruksjon) og prosjektet vil strekke seg inn i 2020.

Tildelingen representerer en videreføring av samarbeidet som ble etablert høsten 2017. CCB ble da tildelt kontrakt av Equinor for demobilisering, preservering og modifisering av Cap-X-strukturer og arbeidet ble utført i samarbeid med Kimek i  Kirkenes.

Takk for tilliten Equinor!

Leave a Reply